Asistansa Gönül Veren Hizmet Birimleri ile Çok Uluslu Bir Aile

01 Ağustos 2020

28 yıldır 5 kıta ve 120 ülkede asistans hizmeti veren International Assistance Group çekirdek üyesi Remed Assistance Teknik Hizmet Birimleri Müdürü Ender Metin, bir aile bireyi olarak gördükleri hizmet birimlerinin bağlılığına önem verdiklerini ileterek hizmet birimi memnuniyetinin nihai müşteri memnuniyetinde belirleyici bir rol oynadığını ifade ediyor ve günümüzde, asistans şirketlerinin varlıklarını devam ettirebilmesi, öne çıkmaları için kaynaklarından maksimum seviyede verim sağlamaları gerektiğinin altını çiziyor.  

Asistans şirketleri için en önemli kaynağın hizmet birimleri olduğunu vurgulayarak, asistans hizmetleri alanında verilen hemen hemen tüm hizmetlerin kalitesinin insan faktörüne bağlı olduğunu söylüyor. Verilen hizmetlerin müşteri ve asistans şirketler için hayati bir önem taşımakta olduğunu, hizmet birimlerinin bağlılığını kazanmakta güçlük çeken asistans şirketlerinin hizmet sağlama esnasında; isteksizlik, zamanı iyi yönetememe, fiyatlandırma politikası ve müşteriye karşı olumsuz davranış gibi hizmet performansına direkt etki edecek, öngörülmeyen davranış şekilleriyle müşteri memnuniyetinin düşürülmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağını dile getiriyor.  

Remed Assistance olarak, kurumların müşteriyle yüz yüze temasa geçtiklerini ve iş ortaklarına karşı en büyük sorumluluklarının başında müşteri memnuniyetinin geldiğini vurgulayan Ender Metin, ihtiyaç duyulan hizmetin zamanında ve kalite standartlarına uygun verilmesinin nihai müşteri sadakatine ve memnuniyetine yansıdığının önemini vurguluyor.  

Remed Assistance olarak, verilen hizmetin kalitesini en yüksek seviyede tutmanın öneminin altını çizen Ender Metin, hizmet birimlerini de kendi insan kaynakları olarak ele aldıklarını ve amaçlarının sürekli yapılan yatırımlarla hizmet birimlerinin Remed Assistance’a bağlılıklarını arttırmak olduğunu iletiyor. Bunların yanı sıra, şirket bağlılığı ve iş tatmini yüksek olan hizmet birimlerinin, bağlılığı düşük olan hizmet birimlerine göre, asistans şirketin kalite standartlarına ve amaçlarına ulaşmada daha fazla çaba gösterdiklerini, nihai tüketiciyle daha iyi ilişkiler kurduklarını söylüyor. 

Aidiyet Duygusu Yüksek Hizmet Birimleri 

Remed Assistance’ın “Mutlu hizmet birimi eşittir, mutlu müşteri ve kaliteli hizmet” anlayışıyla yola çıktığını, Türkiye’de çok sayıda hizmet birimiyle çalıştıklarını temsil ettikleri şirketlerin müşterilerine hızlı, güvenilir ve kaliteli asistans hizmeti sunarak müşteri memnuniyeti oluşturmayı başardıklarını söyleyen Metin; müşteri memnuniyeti 

açısından sayıca geniş hizmet birimi kadrosundan çok daha önemlisinin aidiyet duygusu yüksek hizmet birimleri ile çalışmak olduğunu belirtiyor. Asistans servisleri için, geniş bir hizmet ağının yeterli olmadığını artık hizmet birimlerinin de gönlünü kazanmanın gerekli olduğunu iletiyor.  

Ender Metin, “Remed Assistance hizmet birimi ekibi olarak hem müşterilerimizin hem de hizmet birimlerimizin arasında bir köprü olduğumuzun bilincindeyiz. Dünyanın ve ülkemizin her köşesindeki hizmet birimlerimizle el ele kocaman bir aileyiz” diyor ve hem müşteri beklentilerinin hem de hizmet birimi ihtiyaçlarının farkında olarak, karşılıklı görüş alışverişi ve güven duygusu ile doğru hizmet, olumlu davranış şekilleri gösteren tüm hizmet birimleri ile müşterilerinin 7 / 24 yanında olduklarını ekliyor. 

Daha fazla bilgi için, https://www.remedassistance.com/tr/haberler/asistansa-gonul-veren-hizmet-birimleri-ile-cokuluslu-dev-bir-aile

Bilgi için: Hikmet Akşehirlioğlu, Remed Assistance Pazarlama Müdürü – hikmet.aksehirlioglu@remed.com.tr (0212 371 0700)