Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Müşteri) Aydınlatma Metni

Remed Uluslararası Destek ve Danışmanlık Hiz. Tic. A.Ş. (bundan böyle “REMED” olarak ifade edilecektir) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, REMED tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. REMED Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

İlgili Kişiler: Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Müşteri)

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
01- Kimlik -Adı, Soyadı
-TCKN
-Pasaport Numarası
-Doğum Tarihi
-Doğum Yeri
-Anne-Baba Adı
-Uyruk
-Cinsiyet
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-b- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Kimlik verileriniz ses kaydı, e-posta ve telefon yoluyla toplanmaktadır.
02- İletişim -E-Posta
-Telefon Numarası
-Adres Bilgisi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
5/2-b- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İletişim verileriniz ses kaydı, e-posta ve telefon yoluyla toplanmaktadır.
03- Lokasyon -Bulunduğu Konum Bilgisi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
5/2-b- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Lokasyon verileriniz ses kaydı, e-posta ve telefon yoluyla toplanmaktadır.
06- Müşteri İşlem -Poliçe Numarası Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Müşteri İşlem verileriniz ses kaydı, e-posta ve telefon yoluyla toplanmaktadır.
13- Görsel ve İşitsel Kayıtlar -Fotoğraf
-Ses Kaydı
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Görsel ve İşitsel Kayıt verileriniz ses kaydınız santral sistemi, fotoğraflarınız ise e-posta ve telefon yoluyla toplanmaktadır.
21- Sağlık Bilgileri -Sağlık Bilgileri (Teşhis, Tanı, Tetkik Sonuçları, Radyolojik Görüntülemeler vb.) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
6 -3 Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme İstisnaları
Sağlık verileriniz ses kaydı, e-posta ve telefon yoluyla toplanmaktadır.
24-Biyometrik Veri -Biyometrik Fotoğraf (Pasaport Fotoğrafı) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
6 -3 Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme İstisnaları
Biyometrik verileriniz e-posta ve telefon yoluyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

REMED tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları Kişisel Verileri Kime Aktarıyoruz Kişisel Verileri Nasıl Aktarıyoruz
01- Kimlik -Adı, Soyadı
-TCKN
-Pasaport Numarası
-Doğum Tarihi
-Doğum Yeri
-Anne-Baba Adı
-Uyruk
-Cinsiyet
-İmza
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Tedarikçiler
Müşteriler
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Ses Kaydı, E-Mail, Telefon
E-Mail
E-Mail, Posta, Ses Kaydı
02- İletişim -E-Posta
-Telefon Numarası
-Adres Bilgisi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Tedarikçiler
Müşteriler
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Ses Kaydı, E-Mail, Telefon
E-Mail
E-Mail, Posta, Ses Kaydı
03- Lokasyon -Bulunduğu Konum Bilgisi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Tedarikçiler
Müşteriler
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Ses Kaydı, E-Mail, Telefon
E-Mail
E-Mail, Posta, Ses Kaydı
06- Müşteri İşlem -Poliçe Numarası Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Tedarikçiler
Müşteriler
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Ses Kaydı, E-Mail, Telefon
E-Mail
E-Mail, Posta, Ses Kaydı
13- Görsel ve İşitsel Kayıtlar -Fotoğraf Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Tedarikçiler
Müşteriler
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Ses Kaydı, E-Mail, Telefon
E-Mail
E-Mail, Posta, Ses Kaydı
21- Sağlık Bilgileri -Sağlık Bilgileri (Teşhis, Tanı, Tetkik Sonuçları, Radyolojik Görüntülemeler vb.) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Tedarikçiler
Müşteriler
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Ses Kaydı, E-Mail, Telefon
E-Mail
E-Mail, Posta, Ses Kaydı
24-Biyometrik Veri -Biyometrik Fotoğraf İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Tedarikçiler
Müşteriler
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Ses Kaydı, E-Mail, Telefon
E-Mail
E-Mail, Posta, Ses Kaydı

Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.remed.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Büyükdere Cad. No:237 Noramin İş Mrk. K:3 D:316 Maslak Sarıyer/İSTANBUL”adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya remed@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kvkk@remed.com.tr adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

REMED talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,

Remed Uluslararası Destek ve Danışmanlık Hiz.Tic. A.Ş.

Adres         :  Büyükdere Cad. No:237 Noramin İş Mrk. K:3 D:316 Maslak Sarıyer/İSTANBUL
Telefon         :   +90 212 371 07 77
E-Posta         :  kvkk@remed.com.tr
KEP         :  remed@hs03.kep.tr
Web         :  www.remed.com.tr