Çalışanlar, En Çok Çalışma Saatleri ile İlgili Bildirim Yapıyor

01 Şubat 2022

Remed Etikhat, 2021 yılı Kurumsal Etik Trendleri Raporu'nu yayımladı.

Raporda yer alan bilgilere göre, Remed Etikhat'ı en çok perakende sektörü çalışanları kullanıyor; en fazla bildirim ise 'çalışma saatleri ve izin hakları' konusunda alınıyor. Türkiye'nin en itibarlı kurumlarına, kurumsal etik süreç danışmanlığı, etik hat ve raporlama hizmetleri sunan Remed Etikhat, '2021 yılı Kurumsal Etik Trendleri Raporu'nu yayınladı. Perakendeden üretime, hızlı tüketimden hizmet sektörüne çeşitli kurumlardan iletilen bildirimlerin analizi sonucunda hazırlanan 2021 Kurumsal Etik Trendleri Raporu, iş etiği alanında farkındalık yaratmayı, etik ve uyum yönetim sürecinde şirketlere fayda sağlamayı amaçlıyor. Kurumsal Etik Trendleri Raporu ile ilgili değerlendirmede bulunan Remed Etikhat Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Begüm Akçal, Remed Etikhat'ı en çok perakende sektörü çalışanlarının kullandığını, en fazla bildirim ise 'çalışma saatleri ve izin hakları' konusunda alındığını söyledi.

 Bildirimlerde en çok telefon kullanılıyor

Akçal'ın verdiği bilgilere göre, rapor 2021 yılı boyunca Remed Etikhat'tan hizmet alan kurumların çalışanları, tedarikçileri, bayileri ve acenteleri aracılığıyla yapılan bildirimler sonucunda 4 temel başlık altında yayımlandı. 2021 yılında gerçekleştirilen bildirimlerde, en çok kullanılan iletişim kanalı yüzde 45,05 ile telefon oldu. Telefon ile yapılan bildirimleri, yüzde 36,4 ile web bildirimleri izlerken, yüzde 18,55 ile e-posta bildirimleri üçüncü sırayı aldı. 2021 yılında alınan bildirimlerin konu başlıklarında ilk sırayı yüzde 18,78 ile 'Çalışma Saatleri ve İzin Haklan' alırken; 2'ncı sırayı yüzde 17,25 ile Ayrımcılık', 3'üncü sırayı yüzde 14,68 ile 'Psikolojik Taciz' aldı. Rapora göre en çok bildirim yapılan sektör yüzde 35,06 ile perakende sektörü olurken, onu yüzde 26,98 ile üretim sektörü izledi. Aynı dönemde en az bildirim ise yüzde 8,13 ile grup şirket çalışanları tarafından gerçekleştirildi. Yüzde 24,3'lük kesim kimliğini paylaşıyor. 2021 yılında bildirimde bulunanların yüzde 24,3'ünün kimliklerini açık bir şekilde paylaştığını vurgulayan Akçal, geri kalan yüzde 75,7'ın ise kimlik bilgilerinin anonim kalmasını tercih ettikleri belirtti. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da en fazla bildirimin perakende sektöründe yapıldığını vurgulayan Akçal, perakende sektörünü ise sırasıyla üretim, hızlı tüketim, hizmet ve grup şirketlerinin takip ettiğini belirtti. 2009'dan bu yana etik kültürünün pekiştirilmesi için çalışıyor. Kurum içinde dürüstlük ve hesap verebilirlik kültürünün teşvik edilmesi, iş hayatında etik dışı davranışların önlenmesi ve etik kültürünün pekiştirilmesi amacıyla Remed Etikhat, 2009'dan bu yana perakendeden hızlı tüketime, telekomünikasyondan üretime birçok sektörde çok sayıda kuruma hizmet veriyor. Remed Assistance markası olan Remed Etikhat, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu iş akışları çerçevesinde, hem kurumların hem de paydaşların gizliliğini koruyarak, iş etiğine aykırı davranışlara ilişkin bildirimleri tarafsız ve bağımsız şekilde bir araya getirdiği Kurumsal Etik Trendleri Raporu'nu düzenli bir şekilde kamuoyu ile paylaşıyor.