Koronavirüs ile Yaşamaya Adapte Olmak Zorundayız

01 Mayıs 2020

28 yıldır Türkiye ve dünya çağında asistans hizmetleri sunan Remed Assistance COO’su Kemal Baykan koronavirüs sebebiyle alınan operasyonel tedbirlerle ilgili olarak, koronavirüs ile birlikte bu yüz yılın en büyük tehditlerinden biri diyebileceğimiz salgın hastalık tehdidi ile karşı karşıya kaldığımızı kaydetti.  Remed Assistance olarak, sigorta sektörünün yanı sıra otomotiv, yiyecek-içecek ve bilgi teknolojileri alanında geniş bir sektör yelpazesinde hem yerel hem de global olarak asistans hizmetleri sağladıklarının altını çizen Baykan,  asistans hizmetlerinin olağan zamanlarda dahi hızlı ve efektif çözümler gerektirdiğini ileterek, Remed Assistance operasyon merkezinin ortaya çıkabilecek herhangi bir fiziksel probleme karşın üç alarm merkeziyle, multi-lingual operatörleriyle birlikte hizmetlerinin sürdürülebilirliğini garanti altına aldıklarını iletti. Kemal Baykan, koronavirüs ile ilgili gelişmeleri Remed Assistance Tıbbi Kurulu ile birlikte diğer ülkeleri izleyerek aksiyon planları oluşturduklarını açıklayarak, “Pandeminin merkezi Avrupa’ya taşındığında, biz, dosya yöneticilerimizin uzaktan çalışabilmesi için gerekli alt yapıyı çoktan kurmuş ve uzaktan çalışma testlerine başlamıştık” dedi. Baykan,  ilk vaka görüldükten üç gün sonra, ilk kısım dosya yöneticileriyle evden çalışmayı organize ettiklerini ve ilk haftanın sonunda, daha önce yapmış oldukları test çalışmalarından hareketle alt yapılarında gördükleri eksiklikleri gidererek, bütün dosya yöneticilerini evden çalışabilir duruma getirdiklerini vurguladı ve “Teknolojik alt yapımız, e-maillerine mutlak erişim ihtiyacı olan, poliçe kontrol ve nihai müşteriye hizmet sağlarken erişmesi gereken ekranlar olan  çalışanlarımızın uzaktan çalışmasına olanak vermek  için hazırdı” dedi.    

Çalışanların kendisini kurumdan izole hissetmemelerini sağlamak önemli  

Remed Assistance COO’su Kemal Baykan, evden çalışmanın hem kurum hem çalışanlar için teknolojik erişim dışında farklı zorlukları beraberinde getirdiğinin altını çizdi ve “Özellikle asistans hizmetlerinde onay mekanizmalarının efektif olmasının hizmetin hızını, hizmetin hızı ise hizmetin kalitesini belirleyen faktörlerin başında geliyor” dedi. Bu sorunu çözmek için, dosya yöneticilerinin yetkilerini arttırdıklarını, böylece, onların kendi disiplinlerini, kendi motivasyonlarını sağlamalarını hedeflediklerini ifade ederek, dosya yöneticilerinin evden etkin olarak çalışmalarını amaçladıklarını kaydetti. Kemal Baykan, Remed Assistance operasyon ekibinin, kendilerini kurumdan ve diğer ekip arkadaşlarından izole hissetmemeleri için, uzaktan erişim teknolojilerini kullanarak, her gün mutlaka, süpervizörleri ve diğer dosya yöneticileriyle online da olsa yüz yüze görüşmelerini sağladıklarını söyledi.  

Evden verimli çalışma yollarına odaklanıyoruz  

Remed Assistance ekibinin ve toplumun sağlığını tehlikeye atmadan, hizmet devamlılığı ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğinin bu süreç içerisinde en önemli olan nokta olduğunu ileten Baykan, “Ancak bunu yapabilmek için öncelikle operasyonel, organizasyonel ve teknolojik yapıyla birlikte, yönetim süreçlerinin bu yeni modeli sahiplenmeye hazır olması gerekir” dedi.  Şu an bütün dünya toplumlarında ve her iş kolunda, daha önce eşi benzeri görülmemiş, ne zaman biteceği de bilinmeyen bir dizi acil durum önlemleri alındığını aktaran Kemal Baykan, “olağanüstü durumlar, olağanüstü kararları alabilecek ve bunları sürdürebilecek esnek yapıları gerektiyor. Bu nedenle, biz Remed Assistance olarak, evden çalışmanın getirebileceği olumsuzlukları ortadan kaldırarak, evden de verimli çalışma yollarına odaklanıyoruz” dedi.   

Bizim için dışarıda olan hizmet birimlerimize teşekkür ederiz  

Kemal Baykan, evde kalmanın ve sosyal izolasyonun hem toplum hem birey sağlığı için önemli olduğunu ileterek, bir asistans şirketin en önemli güç ayaklarından birinin de hizmet birimleri olduğunu söyledi. Baykan, “Hem kendi hem toplumun sağlığını korumak için evde kaldığımız şu günlerde, acil durumlarda müdahale etmek için bizler adına sahada olan herkese ve özellikle Remed Assistance için hizmet veren, bütün değerli hizmet birimlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.   

Bilgi için: Hikmet Akşehirlioğlu, Remed Assistance Pazarlama Müdürü – hikmet.aksehirlioglu@remed.com.tr (0212 371 0700)