Mükemmel Müşteri Deneyimi Artık Bir Lüks Değil, Gereklilik

16 Haziran 2021

Birçok şirket müşterileriyle bağlantısının, sundukları hizmet satın alındıktan sonra bittiğini düşünürken bu yaklaşım, son dönemde önemli ölçüde farklılaştı. Artık şirketler müşterilerine uçtan uca iyi bir deneyim sunmanın sürdürülebilir başarı ve uzun soluklu iş birlikleri üzerindeki etkisi konusunda bilinçlenirken, stratejilerini de bu doğrultuda tasarlamaya başladılar. Bu yeni yaklaşım, müşteriye hizmet satışını odağına alan pazarlama departmanlarının, müşteri deneyimini merkeze almalarını ve sürece bütünsel bir şekilde yaklaşmalarını sağladı. 

B2B alanında hizmet veren şirketlerde müşteriler ve satın alma alışkanlıkları B2C’ye kıyasla çok daha karmaşık bir yapıya sahip. Bu da süreçleri daha uzun ve teknik hale getirirken, düzenli etkileşim gerekliliğini de doğuruyor. Remed Assistance olarak iyi bir müşteri deneyimi için her şeyden önce müşteriyi anlamanın en kritik adım olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle müşterilerimizi farklı karakter ve ürün grupları çerçevesinde tanımlıyor ve bütün süreç boyunca ihtiyaç duyabilecekleri noktaları çözümleriyle birlikte tespit edip, aksiyon alıyoruz. Bunu yaparken müşterilerimizden düzenli olarak aldığımız geribildirimler doğrultusunda proaktif çözümler sunarken, motivasyonu yüksek, alanında uzman, iyi eğitimli ve müşteri odaklı ekiplerimizden destek alıyoruz. 

Müşterilerimizin iyi bir deneyim yaşamaları için geliştirdiğimiz Remed 360 programımız kapsamında, farklılaştırılmış hizmetlerimiz özelinde uzmanlaşmış ekiplerimizi, hizmet verdikleri müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri konusunda eğitiyoruz. Müşteri odaklı pazarlama stratejilerimiz doğrultusunda hem iç hem dış kaynak tarafında önemli yatırımlar yapıyor, müşteri deneyimini sürdürülebilir rekabet avantajı kaynağı olarak asistans sektöründe öncü olmanın temeli olarak görüyoruz. 

Müşterilerimizin büyük çoğunluğunu sigorta şirketleri, acenteler ve brokerlar oluşturuyor. Çok kısa bir zaman zarfında sigorta sektöründeki 21 firmanın tercih ettiği asistans şirketi haline gelen Remed Assistance, sigorta sektörünün yanı sıra birçok farklı sektörün alanındaki lider oyuncularla da yenilikçi hizmetler ve projeler geliştiriyor. Bu büyük başarının arkasında Remed 360 programımızla, müşterilerimizi özel hissettirmemiz ve deneyimlerinin her adımında çözüm odaklı bir yaklaşım sergilememiz yatıyor. 

Sonuçta sunulan hizmet ne kadar kaliteli, sunulan fiyat ne kadar cazip ya da hizmet sağlayıcı ağı ne kadar geniş olursa olsun, önemli olan müşteriye ne kadar iyi bir deneyim yaşatabildiğinizdir. Günün sonunda müşterinin aklında kalan sadece ona süreç boyunca hissettirdiğiniz duygulardır. 

REMED’in uzman pazarlama ekibi, sizlerle yeni projeler geliştirmeye hazır.

Hikmet Akşehirlioğlu – Remed Assistance, Pazarlama Müdürü