Seyahat Esnasında Karşılaşılan Sorunlar Çözümsüz Değil

04 Ekim 2021

Genel Müdürümüz Faruk Ertuğ'un, seyahat esnasında karşılaşılan sorunlara getirilen çözümlere dair, Riskli Dergi Eylül-2021 sayısında yayınlanan görüşünü buradan okuyabilirsiniz.

Bir kişi seyahat planladıktan sonra seyahatini iptal etmek isterse ne oluyor?

Sigorta teminatlarında, seyahat iptali ile ilgili olarak iki farklı teminat tipi bulunuyor. Bunlardan biri keyfi veya ihtiyari dediğimiz iptal teminatı; bu teminatın yer aldığı sigorta yapıldığı takdirde, sigortalı herhangi bir sebep göstermeden seyahatini iptal edip tur bedelini tazmin edebiliyor.  İhtiyari iptal teminatlarında,  iptal için belirlenen zaman kısıtları ve iade edilecek tur bedeli oranlarının iyi incelenmesi gerekiyor.  Örneğin 72 saat öncesine kadar iptal edilirse, toplam tur bedelinin belli bir yüzdesi, 24 saat öncesine kadar iptal edilirse farklı bir yüzdesi iade edebiliyor. Bu şartları çok dikkatle okuyup ona göre hareket etmek oldukça önemli. İkinci ana teminat ise zorunlu nedenlerle başka bir deyişle,  gayr-i ihtiyari tur iptali; bu teminatın yer aldığı sigorta paketlerinde ise ilgili teminatın özel şartlarında yer alan zorunlu nedenlere dikkat etmek gerekiyor. Seyahate engel olacak sağlık sorunlarını, askerlik-mahkeme celbi gibi vatandaşlık yükümlülüklerini, birinci derece yakının seyahatin başlamasına belirli bir  süre kala vefatını bu zorunlu nedenlere örnek gösterebiliriz. Zorunlu nedenler gerçekleştiğinde, sigortalı ödemiş olduğu tur bedelinin tamamını veya teminat limitlerinde belirtilen oranını iade alabilir. 

Bagaj kaybı yaşandığında süreç nasıl işliyor? Ayrıca bazı kredi kartlarının bagaj kaybına teminat verdiği söyleniyor. Bu konuyu da detaylandırmanızı rica edeceğiz.

Bagaj kaybı veya gecikmesi yaşandığında öncelikle bu durumun ilgili hava yolu ve/veya taşıyıcı firma tarafından resmi olarak kabul edilmesi ve kayıpla ilgili belgenin düzenlenerek sigortalıya verilmesi gerekiyor. Eğer, satın alınan poliçede bagaj gecikmesi teminatı varsa; bagajın gecikmesi halinde, poliçede yer alan limitler dahilinde sigortalının yaptığı  hijyen malzemeleri, diş temizliği ve acil ihtiyaç duyulan kıyafet gibi acil alışverişler tazmin ediliyor.  Bu durumlarda, ödeme slipleri gibi yapılan alışverişin belgelerinin firmaya ibraz edilmesi bekleniyor. Satın alınan ürünlerin aciliyeti, bagajın teslim edilmesine kadar geçen sürede gerçekten acil ihtiyaç olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği incelenerek gerekli tazmin işlemi yapılıyor.  Bagaj kaybı durumundaysa, durumun resmi olarak kabulü sonrası ilgili hava yolu ve/veya taşıyıcı firmanın ödediği tazminatı da ibraz eden belgelerle başvurulması gerekiyor ve sigortalıya havayolundan tahsil edilen tazminat düşüldükten sonra poliçede yazan teminat tutarı kadar ödeme yapılıyor.

Seyahatte yaşanan sağlık riskleri için hangi ürünler var? Öte yandan can kaybında sigorta kapsamında neler yer alıyor? Örneğin; cenaze işlemlerini kapsıyor mu?

Seyahat esnasında yaşanan her türlü acil sağlık sorunu için; gerekliyse tıbbi nakil, tedavinin gerçekleştirilmesi ve tedavi sonrası dönüş işlemleri poliçede yazan teminat limitleri çerçevesinde karşılanıyor.  Seyahat sağlık sigortasının ana teminatı olan bu teminat her poliçede yer alıyor.  Sigorta şirketini  temsilen bu hizmetleri sunan asistans firma olarak, Remed Assistance’ta beş kıtada binlerce anlaşmalı hastanemizle sigortalıların ödeme yapmadan hizmet almalarını sağlıyoruz.  Burada en kritik olan konu ve sigortalılardan en önemli ricamız, eğer bilgi verebilecek durumdalarsa her hangi bir sağlık kurumuna başvurmadan önce bizimle irtibata geçmeleri. Böylece, acil tedavi isteğinde bulunan sigortalıları hem o ülke/bölgedeki tecrübelerimizle en doğru yere yönlendirebiliyor hem de hiç ödeme yapmadan ihtiyaç duyulan hizmetleri almalarını sağlayabiliyoruz.  Bu şekilde, sigortalılar seyahatten döndüklerinde bir de geri ödeme evrakları ile uğraşmak zorunda kalmaktan kurtuluyorlar. 

Maalesef zaman zaman seyahat esnasında vefat durumları ile de karşılaşabiliyoruz. Bu durumda seyahat sigortasının temel teminatlarından biri olan cenaze nakli teminatı çerçevesinde gerekli tüm işlemler, asistans firması tarafından gerçekleştiriliyor, hatta eğer poliçe teminatlarında varsa, seyahatte vefat eden sigortalıya eşlik eden aile bireylerinin ülkeye dönüşü de yine teminat limitleri çerçevesinde organize ediliyor.

REMED olarak seyahatlerde sizin verdiğiniz asistans hizmetleri neler?

Yukarıda saydığımız temel teminatlar ve seyahat ile ilgili karşılaşılabilecek riskler ile ilgili sunduğumuz asistans hizmetlerinin yanı sıra, sigortalıların seyahatini kolaylaştırmak üzere eğer talep ederlerse bulundukları ülke ve şehirde restoran bilgi ve rezervasyon, kiralık araç bilgi ve rezervasyon, otel, uçak rezervasyon, tıbbi danışma hattı veVIP transfer gibi hayatı kolaylaştıracak her türlü hizmeti sunuyoruz. Çok dil konuşabilen çağrı merkezi dosya yöneticilerimiz sayesinde, ihtiyaç duyulduğu takdirde tercüme desteği de verebiliyoruz. Hem Türkiye’de hem de dünyada organizasyonu en zor hizmetleri bile, bünyemizde bulunan 7/24 çalışan ve birbirini yedekyelen üç alarm merkezi, tıbbi koordinatörlerimiz, medikal transport ekiplerimiz, klinikler ve seyahat acentesi ile tek noktadan büyük bir titizlik, hız ve başarı ile gerçekleştiriyoruz.

Seyahat esnasında karşılaşılan sorunlara getirilen çözümler ile ilgili bu görüş, Riskli Dergi Ekim - 2021 sayısında yayınlanmıştır.